Slušanjem do poslovne i osobne uspješnosti

PREDAVAČICA: Ksenija Mezga

Cilj modula je ukazati polaznicima kako aktivnim slušanjem putem procesa komunikacije mogu postići određenu razinu osobnog zadovoljstva i uspjeha, kako u osobnom, tako i u poslovnom svijetu, te ukoliko shvate značenje aktivnog slušanja mogu poboljšati svoj uspjeh i prenositi svoje znanje na obiteljsku i poslovnu okolinu.

Nakon ovog modula polaznici/ce će moći:

  1. Uvidjeti činjenice koje su bitne za aktivno slušanje (donošenje odluke da li stvarno želite slušati, gledanje osobe u oči, ne prekidati osobu dok govori, naučiti šutiti, te naučiti izbjegavati razne uznemirujuće faktore)
  2. Naučiti zašto je bitno slušati (primanje korisnih informacija, izbjegavanje nesporazuma i konflikata, pokazivanje interesa, ohrabrivanje stidljivih i zatvorenih osoba, pomaganje osobi u jasnijem sagledavanju problema, izgradnja odnosa povjerenja)
  3. Vidjeti probleme zašto ne slušamo (tema je dosadna, poznata ili ju ne razumijemo, govornik ne prezentira na zanimljiv i razumljiv način i ne skreće pažnju na bitne stvari)
  4. Zaključiti u kojim trenucima slušamo i kada (poruka ili osoba nam je važna i zanimljiva, cijeni se osoba-autoritet, želimo ostaviti dobar dojam)
  5. Utvrditi bitnost poštovanja mnogih stavova s ciljem ostvarenja onog što želimo
  6. Primijeniti i razbiti vlastite predrasude sa svrhom boljeg razumijevanja sebe i drugoga
  7. Razumjeti sadržaj, otkriti osjećaje koji se kriju u pozadini izgovorenog i prepoznati potrebe koje su u njihovom korijenu

Mnogo treba razmišljati, dva puta više slušati, a jedan puta manje govoriti.

Mislimo da slušamo jer imamo uši i primamo zvukove. To je jednako kao da mislimo da znamo čitati jer vidimo.

gray-quotation-marks-hi„Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen.“ 

Winston Churchill