Vještim pregovaranjem do odličnih rezultata

PREDAVAČICA: Ksenija Mezga

Cilj radionice je pronaći kod pojedinca osobine koje će ga ohrabriti i učvrstiti u pregovaralačkim situacijama, prepoznati problematiku samog pregovaranja i pronaći uspješan i zadovoljavajući način rješavanja situacija i pregovaranja koja su dio poslovnog svijeta i svakodnevice.

  • Pregovaranje je osnovni način da dobijemo ono što želimo od drugih.
  • Ne dopustimo si nikada pregovarati iz straha, ali također nemojmo dopustiti da strah pregovara u naše ime.

Nakon ovog modula polaznici/ce će moći:

  1. Prepoznati da li pripadaju u kategoriju mekog (želi izbjeći osobni konflikt i želi čim prije postići dogovor), tvrdog (ima jaču volju i tko duže izdrži) ili principijelnog pregovarača (izbjegava osobne konflikte prema ljudima ali ne popušta u ishodu situacije)
  2. Upoznati se s 4 osnovna principa pregovaranja: odvojiti samog sebe od problema i emocija, fokusirati se na interesima što zaista želite postići, razmatranje različitih opcije prije nego se donese odluka što napraviti, te inzistiranje da rezultat bude temeljen prema nekom objektivnom kriteriju
  3. Naučiti razloge neuspjelih pregovora (kvaliteta i kvantiteta pitanja, slušanje, odgovori, previše priče, riječi, gledanje, obrazovanje, pretpostavke, predvidljivost, emocije i pažnja)
  4. Saznati koliko govor tijela utječe na pregovaranje (izraz lica, pogled, gestikulacija, stav, kontakt, blizina, orijentacija tijela, držanje)
  5. Prepoznati 4 ishoda pregovaranja (win-win, lose-lose, win-lose, lose-win)
  6. Shvatiti bitnost dobre komunikacije i smirenosti u pregovaranju i kako doći na kraj sa konfliktnim i svadljivim osobama